OmakaS voi toimia mentorina, valmentajana tai ohjaajana

  • keskusteluapua, tukea ja neuvontaa
  • neuropsykiatrista valmennusta nuorille ja perheille
  • apua ja tukea kotona tai muussa tutussa ympäristössä
  • lyhytterapiaa mielen hyvinvoinnin tukemiseen

OmakaS:n tarjoaa palveluitaan niin itsemaksaville asiakkaille kuin hyvinvointialueillekin.

Itsemaksavana asiakkaana tarjoamme tutustumiskäynnin, jossa suunnittelemme jatkon yhdessä.

Hyvinvointialueiden kautta meille voi ohjautua nepsy-valmennukseen tai ammatilliseen tukihenkilötoimintaan. Kysy lisää olemalla meihin yhteydessä.

Miten voisimme olla avuksi?

Koulunkäyntiin tai opiskeluun liittyvät tilanteet

Koulukäymättömyys • Uupuminen • Stressaaminen

Vapaa-aikaan liittyvät vaikeudet

Sosiaalisten tilanteiden haasteet • Lähtemisen vaikeus

Perhe-elämään liittyvät tilanteet

Lapsen ja aikuisen väliset ristiriidat
• Vanhempien väliset ristiriidat

Riippuvuuksiin liittyvät huolet

Päihteet • Pelaaminen • Rahankäyttö

Itsenäistyvän nuoren tukeminen

Arjen taidot • Asioiden hoitaminen

Muu vaikea elämäntilanne

Masennus • Ahdistuneisuus • Yksinäisyys • Syrjäytyminen • Uupumus • Itseluottamus
Pelot • Saamattomuus • Näköalattomuus

Omatuki

Yksilöllistä ratkaisu- ja voimavarakeskeistä tukea ja apua nuorille ja aikuisille sekä perheille.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa arjenhallintaan ja toimintakyvyn vahvistamiseen

Terapiapalvelut

Lyhytterapia ja kirjallisuusterapia

×