Neuropsykiatrinen valmennus

OmakaS Oy tarjoaa Tampereen seudulla neuropsykiatrista valmennusta, joka on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (nepsy-vaikeudet). Neuropsykiatriseen valmennukseen pääsemiseksi ei meillä tarvita diagnoosia. Valmennus on tarkoitettu neurokirjon henkilölle ja hänen lähipiirilleen.

 

Mitä tarkoittaa termi neuropsykiatrinen?

Neuropsykiatriset erityisvaikeudet ovat aivotoiminnan rakenteellisuuden ja toiminnallisuuden poikkeavuuksia, jotka vaikuttavat eriasteisesti ihmisen toimintakykyyn ja ajatteluun; tapaan hahmottaa maailmaa.  

Näistä tunnetuimpia ovat autismin kirjo, Aspergerin oireyhtymä, ADHD ja ADD (tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriöt).

Puhekielessä näistä neurokehityksellisistä häiriöistä käytetään nimityksiä ”neurokirjo” tai ”nepsy”.

 

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus perustuu valmentajan ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.  Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllistä ohjausta, jonka päätavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen vahvistuminen. Lähtökohtana on tukea asiakasta hänen toimintakykyänsä heikentävien erityispiirteidensä hahmottamisessa ja toisaalta tunnistaa ja tukea olemassa olevia vahvuuksia olemassa sekä luoda konkreettisia apukeinoja arjessa selviytymiseen. 

Meillä on pitkä kokemus kirjon ihmisten kanssa työskentelemisestä. Ymmärrämme antaa aikaa vuorovaikutussuhteen syventymiseen ja osaamme antaa konkreettisia ohjeita vaikeisiin tilanteisiin.

Valmennuksella voidaan tukea ja opetella mm.

- asioiden ja toimintojen suunnittelua

- asioiden aloittamista ja tekemistä loppuun

- organisointitaitoja

- ajanhallintaa

- vireystilan säätelyä

- sosiaalisia taitoja

- tunnetaitoja

 

Valmennuspalvelut voivat olla

  • määräkertaista tai pidempikestoista
  • arjen- ja elämänhallinnan opettelemista
  • asumisen tukea
  • vapaa-ajan ohjausta
  • tulevaisuusvalmennusta
  • opiskeluvalmennusta
×