Yksilö ja -perhetyö

Omatuki

OmakaS Oy tarjoaa Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla yksilöllistä ratkaisu- ja voimavarakeskeistä tukea ja apua nuorille ja aikuisille sekä perheille.

Milloin olisi hyvä hakea yksilöllistä apua ja tukea arjen haasteisiin? 

Kun sinulla on huoli jaksamisestasi, arjesta selviytyminen stressaa tai sinulla on tunne ja tarve keskustella elämästäsi ulkopuolisen kanssa. Tuntuuko sinusta, että olet jäänyt yksin tilanteissa, joissa sinulla on ristiriitoja ihmissuhteissasi, jännittyneisyyttä tai olet voimaton ja uupunut?  

Sinun ei tarvitse kärsiä vakavista psyykkisistä ongelmista hyötyäksesi ammatillisesta tuesta. Keskustelemalla voimme auttaa ja tukea sinua jatkamaan elämääsi haluamaasi suuntaan. Kuuntelemme ja tarjoamme ulkopuolisen näkökulman ongelmien ratkaisuun. Autamme sinua asiassa eteenpäin.

 

Kun rohkaiset mielesi ja haet apua ajoissa, ennen kuin ongelmat kasaantuvat, on avun tarvekin huomattavasti pienempi ja muutos nopeampaa ja helpompaa.

 

Omatuen palvelut

  • Ammatillinen tukihenkilötoiminta
  • Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö
  • Lastensuojelun jälkihuolto
  • Perhetyö

Tutustumiskäynnin jälkeen osaamme kertoa arviomme tarvittavista tapaamiskerroista.  Joskus tarvitaan vain muutama käynti tai keskustelukerta, toisinaan pitempikestoinen valmennus. Tutustumiskäynnin aikana mietitään yhdessä tilanteeseesi sopiva tapaamistyyli tai valmennus.

Omatuessa tutustumme sinuun ja sinun elämäntarinaasi, rakennetaan yhdessä kestävämpi, oma polku eteenpäin.

Perhetyö on tavoitteellista, konkreettista apua ja tukea perheen haastavassa tilanteessa

Perhetyössä tavoitteena on jokaisen perheenjäsenen huomioiminen, perheen omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden avulla ratkaisujen löytäminen käytännön ongelmiin.

 

Tilanne, jossa perhe tarvitsee apua voi olla esimerkiksi

  • perhedynamiikkaan ja perheen vuorovaikutukseen
  • erotilanteisiin
  • uusioperhetilanteeseen sopeutumiseen

 

Kokonaisvaltaisessa työssä otetaan huomioon myös mahdolliset rinnakkaisvaikeudet esim. riippuvuudet.

Palvelu toteutetaan asiakkaan kotona.

 

”Palvelumme on ratkaisukeskeistä, tulevaisuusorientoivaa keskustelua elämän haastavissa tilanteissa. Perhetyön ydin on avun tuominen koko perheelle, teidän omassa kotiympäristössänne teidän elämäänne ja perhettänne kunnioittaen”

×