Terapiapalvelut

Lyhytterapia

Lyhytterapia on ennaltaehkäisevää psykososiaalista keskusteluapua.  Se sopii tilanteissa, joissa mielen oireilu ei ole kroonistunut tai pahoin kriisiytynyt.  Lyhytterapiassa keskiössä on  mielen hyvinvointi, keskusteluissa pohditaan oman hyvinvoinnin rakennuspalikoita ja mielen tasapainon löytämistä sekä säilyttämistä. 

 

Lyhytterapiaan pääsy ei vaadi diagnoosia tai lähetettä.   Tapaamisissa keskitytään pääosin nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menneisyyttä käsitellään vähemmän.  Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa eikä lyhytterapeutti ole koulutukseltaan psykoterapeutti.    

 

Voit varata ajan Karoliinalle sähköpostilla tai viestillä. Karoliinan koulutustausta on sosionomi, EO, neuropsykiatrinen valmentaja, lyhytterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja (valm 6/24).  Erityisosaamisiani ovat adoptio, autismin kirjo, keskittymisvaikeudet, itsetunto-vaikeudet, sukupuolen moninaisuus, tunteiden säätelyn vaikeudet.

Kirjallisuusterapia

Kirjallisuusterapia kuuluu luovuusterapeuttiseen toimintaan.  Siinä tavoitteena on vahvistaa itseilmaisua ja itsetuntemusta ja tätä kautta lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia.  Kirjallisuusterapiassa itseä lähestytään kirjoittamisen ja lukemisen kautta.  

Kirjallisuusterapeuttiseen prosessiin osallistuessasi sinun ei tarvitse olla erityisen paljon lukeva tai kirjoittava, kiinnostus kirjallisuuden käyttämiseen riittää.  Kirjallisuusterapia ei ole kirjoitetun sisällön arvioimista tai oikeinkirjoitusta vaan erilaisilla harjoituksilla pyritään pääsemään käsiksi omassa mielessä oleviin asioihin kynän ja paperin avulla, tuoden ne myös keskusteluihin kirjallisuusterapiaohjaajan kanssa.

Kirjallisuusterapeuttista työskentelyä on mahdollista toteuttaa yksilötapaamisilla ja pienissä 4-8 henkilön ryhmissä.  Alkavia ryhmiä voi kysellä Karoliinalta, niistä myös ilmoitetaan OmakaS:n somessa.

Palautteita kirjallisuusterapiaryhmäläisiltä:

”Olen tykännyt tästä valtavasti! Harjoitukset ovat olleet kivoja ja tulen varmasti hyödyntämään joitain myöhemmin itsekseni.  On myös kiva, kun on oma vihko terapiassa käydyille tehtäville ja omille ajatuksille.”

”Kiva kun on niin erilaisia ja monipuolisia juttuja.”

”Kirjoittamiselle on annettu hyvin aikaa ja ohjeet ovat selkeät”

×