Olen saanut tehdä erilaista auttamis-, ohjaamis- ja opetustyötä satojen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työurani aikana.  Tärkein oppi, jonka nämä ihmiset ovat minulle opettaneet, on läsnäolon merkitys.   Luottamus ja yhteenkuuluvuus syntyy yhtä lailla hiljaisissa hetkissä ja sanattomalla viestinnällä kun puhuen, kertoen tai tunteenpurkauksin.  Kun yhteys saadaan, on ohjaustyö vaikuttavampaa ja yhdessä oivalletut asiat jäävät pysyvästi nuoren elämään.

 

Ohjaajan läsnäolo, tilanteeseen maadoittunut ja intuitiivinen ohjaamisote ovat mielestäni harvoin kuvattu mutta silti oleellinen osa sosiaalisuutta, auttamis- ihmissuhdetyötä ja terapia prosessia.  Terapeutin tai ohjaajan ominaisuudet, kohtaamisen taidot ja vuorovaikutustaidot ovat monimutkainen kokonaisuus, jossa on paljon pieniä osia.  Kohtaamistaidoista voidaan erotella mm. tilannetaju, kuunteleminen, aitous, rehellisyys, vastuullisuus ja sopeutuvaisuus.    Terapiatyössä puhutaan yleisesti empaattisesta auttamisesta tai hoitavasta vuorovaikutuksesta. Koen, että yksinkertaisimmillaan kyse on toisen vilpittömästä kunnioittamisesta, sensitiivisyydestä, tilan ja ajan antamisesta sekä toisen kokemusmaailmaan asettumisesta.

 

En usko koskaan olevani valmis ohjaaja tai terapeutti, jokaisen uuden nuoren kanssa aloitetaan puhtaalta pöydältä.  Kuinka löydetään yhteys?  Ymmärränkö oikein?  Olenko itse ymmärrettävä?  Löydänkö oikeat sanat?   Kun yhteys sitten avautuu; innostun ja paneudun hänen tarinaansa.  Kohtaaminen inspiroi ja jättää jäljen, molempiin.

 

Usean nuoren kanssa syntyy henkilökohtainen suhde, jolloin tapaamisissa jutellaan kaikesta mahdollisesta; unelmista, toiveista, vaikeuksista, ongelmatilanteista ja sitten taas hoidetaan yhdessä raha-asioita, koulujuttuja, työhakemuksia.    Joidenkin nuorten kanssa syntyy pysyvä suhde, jossa vuosienkin jälkeen saattaa tulla yhteydenotto.  Kun niin tapahtuu, tunnen kiitollisuutta ja olen tosi iloinen, että nuori pyytää apua tai haluaa vaan kertoa kuulumisiaan. 

 

Kohtaamisen taitoa voi opetella.  Se ei ole salatiedettä, vaikka kyse onkin pienistä, salatuistakin merkeistä. Ensimmäinen askel on ymmärtää kohtaamisen taidon merkitys ja vaikutus.  Lähden mielelläni mukaasi sillekin matkalle!

×