Unelmointi ja haaveilu toimivat oman ajattelun kehittäjänä ja vastuullisuutta opeteltaessa. Kysy itseltäsi, mikä sinulle on tärkeää, tutki omia arvojasi ja mieti miltä näyttää omanlainen, sinun hyvä elämäsi.

Haaveilu kuuluu jokaiselle.  Reitti haaveiluun on itsetutkiskelu, oman äänen kuunteleminen.

Itsetutkiskelu herättää siihen, että tekee valintoja omista tarpeista ja toiveistaan käsin eikä ulkopuolelta tulevien odotuksien mukaan. Tavoitteena itsetuntemuksen vahvistamisessa on omien vahvuuksien tunnistaminen ja mielenkiinnon kohteiden löytäminen, vertailusta luopuminen, uskallus katsoa itseä ja uskoa itseen.

Unelmat, toiveet ja haaveet viitoittavat tietäsi – usein tietämättäsi.  Joskus huomaa vasta jälkikäteen askeleet ja ymmärtää saavuttaneensa asioita, joista on salaa haaveillut. Unelmointi voi olla myös viihdettä ja toimia rentouttavana tekemisenä arjessa.

Haave muuttuu tavoitteeksi, kun tehdään suunnitelma ja mietitään konkreettiset askeleet siihen pääsemiseksi. Isompien kokonaisuuksien saavuttamisessa, välietappien näkyväksi tekeminen on tärkeää, sillä niihin pääseminen valaa uskoa itseen. Oikeaan suuntaan -haavetta kohti, ollaan menossa. Haaveilu ei ole salatiedettä eikä se vaadi erityisiä raameja. Jokaisella meillä on oikeus unelmiin ja ne, jotka kokevat, etteivät osaa unelmoida -pitää siihen opettaa.

Meidän lähi-ihmisten tehtävänä on auttaa saavutettavien haaveiden muodostamisessa, sellaisten pienten askelien asettamisessa, joihin pääseminen vahvistaa omaa pystyvyyden tunnetta.

Siihen, miten unelmoinnin ja haaveilun hanat saadaan auki, on monta erilaista tapaa.  Erilaiset luovat toiminnat, kuten kirjoittaminen, kehollisuus ja keskustelut auttavat haaveiden vapauttamisessa.

Haaveilussa on alkuvoimaa. Kun saa herätelty omaa ajatteluaan ja uskoa itseen, koko elämä muuttuu. Nepsy-valmennus tai lyhytterapia ovat hyviä tapoja kehittää itseään ja opetella uutta.  Tällainen keskusteluapu on hyvinvointipalvelu, johon hakeutuminen on hyödyllistä jo silloin, kun asiat eivät ole kasaantuneet monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi.

Keskusteluapu tai valmennus tarjoaa tilan ilmaista tunteitaan tai tilan ja ajan niiden kuuntelemiseen sekä tunnistamiseen.

Yhdessä on hyvä miettiä, mistä kaikesta onkaan kysymys. Nepsy-valmennuksen tai lyhytterapian avulla saat konkreettisia apuvälineitä omaan elämääsi ja tilanteeseesi. Itsetuntemuksen vahvistaminen on meillä tehtävän työn perusta.

Meille tärkeä arvo on antaa aikaa vuorovaikutukselle ja luottamuksen syntymiseen. Keskusteluiden avulla löytyy uusia näkökulmia ja oivalluksia.

×