Lyhytterapia

Lyhytterapia

Lyhytterapia on ennaltaehkäisevää psykososiaalista keskusteluapua.  Se sopii tilanteissa, joissa mielen oireilu ei ole kroonistunut tai pahoin kriisiytynyt.  Lyhytterapiassa keskiössä on  mielen hyvinvointi , keskusteluissa pohditaan oman hyvinvoinnin rakennuspalikoita ja mielen tasapainon löytämistä sekä säilyttämistä. 

 

Lyhytterapiaan pääsy ei vaadi diagnoosia tai lähetettä.   Tapaamisissa keskitytään pääosin nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menneisyyttä käsitellään vähemmän.  Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa eikä lyhytterapeutti ole koulutukseltaan psykoterapeutti.   

 

Voit varata ajan Karoliinalle sähköpostilla tai viestillä. Karoliinan koulutustausta on sosionomi, EO, neuropsykiatrinen valmentaja, lyhytterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja (valm 6/24)

×